อาคารหลังที่ 34 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรถาพที่ 67 จังหวัดอุดรธานี

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรถาพที่ 67 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2558 (หลังที่ 34)