อาคารหลังที่ 33 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2558 (หลังที่ 33)