อาคารหลังที่ 29 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหัวดประจวบคีรีขันธ์

พิธีส่งมอบอาคารเรียน โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัท รอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหัวดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8 พฤษจิกายน พ.ศ.2557 (หลังที่ 29)