อาคารหลังที่ 28 โรงเรียนบ้านนายูง จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านนายุง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 7 พฤษจิกายน พ.ศ.2558 (หลังที่ 28)