อาคารหลังที่ 24 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง จังหวัดพะเยา

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านก๊อหลวง จังหวัดพะเยา วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2556 (หลังที่ 24)