อาคารหลังที่ 19 โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม จังหวัดกาฬสินธ์

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม จังหวัดกาฬสินธ์ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2557 (หลังที่ 19)