อาคารหลังที่ 17 โรงเรียนบ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์) จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2557 (หลังที่ 17)