อาคารหลังที่ 16 โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (หลังที่ 16)