อาคารหลังที่ 15 โรงเรียนบ้านผักแว่น จังหวัดมหาสารคาม

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านผักแว่น จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (หลังที่ 15)