อาคารหลังที่ 42 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 (หลังที่ 42)