อาคารหลังที่ 40 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง จังหวัดปทุมธานี

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 (หลังที่ 40)