อาคารหลังที่ 39 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2559 (หลังที่ 39)