อาคารหลังที่ 31 โรงเรียนบ้านไร่ ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดยมูลนิธิสร้างสรรค์การศึกษา

ภายใต้การอุปถัมภ์บริษัท เซนิธผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด และ บริษัทรอยัลคิงส์ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ณ โรงเรียนบ้านไร่ หมู่ 7 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 (หลังที่ 31)